POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Anna Linhart ul. Zaruskiego 10, 81-577 Gdynia. Kontakt z administratorem Twoich danych – newsletter@annlinhart.com
2. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO w celu przesyłania Ci newslettera – ‚listy mocy’ oraz informacji, dotyczących projektu SelfLove oraz realizacji zamówień z nim związanych.
3. Dane będą przechowywane w bazie administratora przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy (link do rezygnacji z subskrybcji na dole każdego newslettera).
4. Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (link na dole każdego newslettera) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zapisu do newslettera. Podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.
6. Usługodawcą wykonującym czynności związane z wysyłaniem newslettera (dane w zakresie adres e-mail) jest The Rocket Science Group LLC d/b/ a (MailChimp) z siedzibą w 1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA. Usługodawca gwarantuje przetwarzanie zgodne ze standardami wprowadzonymi przez Ogólne rozporządzenie o danych osobowych. Dane nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa;
7. Wszystkie podmioty, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
8. Administrator dokłada wszelkich starań, by chronić Twoje dane i zapewnia, że są one przetwarzane zgodnie z prawem, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.